ОБЯВЛЕНИЕ

Сряда, 07 Октомври 2015 13:07
Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-239 от 29.09.2015г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, с цел смяна на предназначението на земята, проектиране и изграждане на Фуражен цех със силози в землището на гр. Мизия, в местността „Средния Връх".
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
ЗАМ. КМЕТ:
Н. НЕКОВСКИ
(Зап. № РД.11-310/17.09.2015г.)