Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало
Документи
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Деклрация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупция и за отнемане на незаконно придобито имущество 416
2 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 1095
3 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1890
4 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1549
5 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 2236
6 Регистри 4814
7 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 4194
8 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3812
9 Наредби 15143
10 Стратегии и планове 11338
11 Устройствен правилник 10868
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"