ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало
Образование
Дейността на отдел „Образование и култура”  е да е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на образованието и културата на територията на община Мизия в  съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника да прилагане на Закона за народната просвет и да изпълнява Образователната политика на Община Мизия. Образователната политика на Общината поставя ученика като главна ценност, която осмисля всяка идея за развитието на училищното образование отчитайки както социалните – икономическите така и демографските характеристики на днешното общество. В този смисъл се налага преосмисляна на възможности, които да отговорят адекватно и в съответствие с изискванията ва времето.
 
Специализиран орган за организиране и контролиране дейността на общинските детски градини, училища и обслужващи звена е –
Цветанка Дамянова - Главен специалист  „ Образование и култура” към Община Мизия
Гр.Мизия,Община Мизия
Ул.Георги Димитров 25-27
Тел: 09161/вътр.114
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 11528
2 Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие 23631
3 ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ КЪМ ОДК за учебната 2012/2013 година 8909
4 Формула за разпределение на средствата за ОУ, получени по ЕРС за 2012 г. 11394
5 Формула за разпределение на средствата ОДЗ и ЦДГ за 2011 г, получени по ЕРС 11626
6 Local commission for tackling anti-social behaviour of underage and minor persons 54022
7 Kindergartens 53816
8 Schools 56622
9 Municipal Children’s Complex 51794
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"