Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало
Обяви и съобщения


ПОКАНА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Покана от г-жа Деница Сачева - Министъра на труда и социалната политика.

Attachments:
Download this file (ПОКАНА (3)-edited.pdf)Покана[ ]
 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2020г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2020 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 уредник, музей

1 техник, строителство и архитектура

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 асистент-продавач

10 монтажник, кабели

1 шофьор, лекотоварен автомобил

 

 

 

ОТЧЕТ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ОТЧЕТ  за  2019 година

в изпълнение на  чл.71 от Наредбата  за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

1. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт

На основание чл. 14, ал.5 от ЗОП е проведено директно договаряне с ”Елена  Транс –  2018” ЕООД, с. Войводово, в резултат на което на 12.05.2019г. е подписан договор за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт  по утвърдени маршрутни разписания, със срок 1 год.

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

2. Всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози

1.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 11.05.2018г.

Превозвач ”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия, ул. “Илия Панов”  №13.

 

2.Договор за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, от 12.05.2019г.

Превозвач ”Елена Транс – 2018” ЕООД, с. Войводово, общ. Мизия, ул. “Христо Ботев”  №32. 

Обхват: автобусен превоз в двете посоки, по маршрутни разписания от общинската и областната транспортни

схеми

 

3. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива

 

Общ размер, лв

Превозвач

3.1. Компенсации  за безплатен и по намалени цени превоз на:

 

 

3.1.1. Ветерани, военноинвалиди, военно пострадали, деца, учащи, пенсионери

5 970,45

15 945,55

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия

 

”Елена Транс – 2018” ЕООД,       с. Войводово

3.1.2. Служители по чл.19, т.7

                      -

 

3.2. Компенсации  за безплатен транспорт деца и ученици до 16 години

45 262,00

 Община Мизия                (собствен транспорт) 

3.3. Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

2 517,83

 

3 643,17

”Пери Транс – Мизия - 2011” ЕООД, гр. Мизия

 

”Елена Транс – 2018” ЕООД,       с. Войводово

О б щ о:

73 339,00

 

 

УКАЗАНИЯ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Указания за превенция от пожари през зимния период.

Attachments:
Download this file (Указания.pdf)Указания.pdf[ ]
 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2020г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2020 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 уредник, музей

1 техник, строителство и архитектура

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 продавач-консултант

1 асистент-продавач

10 монтажник, кабели

1 шофьор, лекотоварен автомобил

 

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 186
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"