Община Мизия

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Община Мизия
User Rating: / 3
PoorBest 

Старата сграда на общината с часовниковата кулаMunicipality if Mizia is located in northwestern Bulgaria and is one of the constitutive municipalities of Vratsa province. The Municipality consists of 6 settlements: town of Mizia -  the municipal center,  village of Voyvodovo, village of Krishovitsa, village of Lipnitsa, village of Sofronievo and village of  Saraevo. The total population is 9173 inhabitants (as of July 21st , 2005).

Карта и местоположение на община МизияThe neighboring municipalities  of Mizia are:  Oryahovo, Kozloduy, Byala Slatina and Haredin. To the north it abuts on Danube River. Trough the territory of the municipality flows Skat river and  a boundary between municipalities Kozloduy and Mizia is determined by  Ogosta river.

 

ВАЖНО !!!! До собствениците/ползвателите на увредени, от наводнението на 02.08.2014г., жилищни сгради

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уведомяваме Ви, че възстановителна помощ за поправяне, заздравяване на основните и единствени жилища на граждани или за премахване на същите, увредени от бедствия се предоставя съгласно разпоредбите на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ до размера на данъчната оценка на основното жилище, за което гражданите представят следните документи в общината:

1.Декларация по чл.26, ал.3 от Правилника – по образец;
2.Данъчна оценка на имота – издава се служебно;
3.Скица на имота – издава се служебно;
4.Документ за собственост /при необходимост и Удостоверение за наследници/;
5. Протокол на комисия от оглед на имота – издава се служебно;
6.Заповед по чл. 195, ал. 4 или ал.6 от ЗУТ за укрепване или премахване на жилищната сграда – издава се служебно;
7.Конструктивен проект за възстановяване и укрепване на жилището с количествено-стойностна сметка /КСС/ – за сметка на собственика;
Одобряване на проекта - служебно;
8. Разрешение за строеж – издава се служебно;
9.Разходооправдателни документи, след извършване на строително-ремонтните дейности:
- Фактури за изготвения конструктивен проект, фактури за строителни материали, фактури за услуги;
- Протоколи за извършени услуги;
- Актове за скрити работи – обр.12 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 2003г.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ПО ЧЛ. 195, АЛ. 4 ИЛИ АЛ.6 ОТ ЗУТ, И В НЕЯ ВИ Е ПРЕДПИСАНО УКРЕПВАНЕ НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОДПОМАГАНЕ Е НЕОБХОДИМО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ С КСС. ВНАСЯНЕТО МУ ЗА ОДОБРЯВАНЕ В ОБЩИНАТА ТРЯБВА ДА Е В РАМКИТЕ НА ПЕТ МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА.

За допълнителна информация – тел. 09161, 23 15, вътр.110 и 118.

Община Мизия

   

Набирателна сметка за дарения

E-mail Print PDF
There are no translations available.

IBAN BG90BUIB79985012134400

BIC  BUIBBGSF

СИБАНК

 

ВАЖНО !!!

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Всички лица, с наводнени къщи, които към 28.11.2014г. не са подали Декларации по чл. чл. 26, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Междуведомствената комисия за ВПМС в Община Мизия, за получаване на възстановителна помощ е необходимо да подадат същата по образец, в най-кратък срок, в Общинска администрация – гр. Мизия, придружена с копие на документ за собственост на имота.
Общинска администрация – гр. Мизия

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"