СЪОБЩЕНИЕ ДО ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА

Понеделник, 25 Май 2015 12:35
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Съгласно Заповеди №199-П, 230-П, 235-П, 246-П, 251-П, 263-П от 13.05.2015г. на Директора на ОД «Земеделие», Враца, в изпълнение на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ползватели на земеделски земи в землищата на Община Мизия са длъжни да заплатят суми за ползване на полски пътища, за стопанската 2014/2015стоп. година,.
Сумите се заплащат на касата на Община Мизия, или по банков път по сметката на Община Мизия и следва да се внесат в едномесечен срок от издаването на горепосочените заповеди:
СИ БАНК ЕАД, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG 49BUIB79988412135100,
BIG: BUIBBGSF, код вид плащане 44 65 00.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Zapoved_199-П_Saraevo.pdf)Zapoved_199-П_Saraevo.pdf[ ]
Изтегли файла (Zapoved_230-П_Lipnica.pdf)Zapoved_230-П_Lipnica.pdf[ ]
Изтегли файла (Zapoved_235-П_Vojvodovo.pdf)Zapoved_235-П_Vojvodovo.pdf[ ]
Изтегли файла (Zapoved_246-П_Sofronievo.pdf)Zapoved_246-П_Sofronievo.pdf[ ]
Изтегли файла (Zapoved_251-П_Miziq.pdf)Zapoved_251-П_Miziq.pdf[ ]
Изтегли файла (Zapoved_263-П_Krushovica.pdf)Zapoved_263-П_Krushovica.pdf[ ]