ОБЯВА ДБТ- ОРЯХОВО СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.04.2016

Четвъртък, 28 Април 2016 00:00 Община Мизия - Обяви и съобщения
Печат

Работни места за специалисти с висше образование:

Няма СРМ

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

4 монтажник електрически елементи
1 фрезист – чл. 55в от ЗНЗ
1 бояджия, промишлени изделия – чл. 55в от ЗНЗ

• По Проект „Нова възможност за младежка заетост" – схема „Младежка заетост"

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

• По схема „Обучения и заетост за младите хора"

свободни работни места:

1 работник, строителството