Регистри

Вторник, 05 Юли 2016 08:18
Печат

1. Регистри УТ и С 2016г.

2. Регистър карти етажна собственост

3. Регистър-Разрешителни за таксим.пр.

4. Регистри "УТС" 2017г.

5. Регистър за дълготрайни дървета и такива с историческо значение

6. Регистър озеленени площи

7. Регистри на разпоредителни сделки

8. Регистри "УТС" 2018г.

9.Регистри "УТС" 2019г.

10. Регистри "УТС" 2020г.

11. РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА МИЗИЯ