Приемат се документи по Националната програма по пчеларство

Сряда, 06 Юли 2011 09:21
Печат

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 04.07.2011Г. В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ПО СЛЕДНИТЕ СЕКТОРИ:

- Мярка В, сектор 2 "Разходи за закупуване за препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност";
- Мярка С, сектор 1 "Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед";
- Мярка Д, Сектор 1 "Закупуване на нови кошери";
- Мярка Д, Сектор 2 "Разходи за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства";
- Мярка Д, Сектор 3 "Разходи за покупка и подмяна на пчелни-майки".

Заявления се приемат до изчерпване на финансовия ресурс от бюджета на програмата, но не по късно от 31.08.2011 г.

За допълнителна информация може да ползвате сайта Държавен фонд „Земеделие" www.dfz.bg или посочения по-долу адрес и телефони:

гр. Враца, ул. „Замбина" № 1, ет. 1, стаи № № 1 и 2
тел. 092/68-72-12; 092/68-72-10; 092/68-72-22;