Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Калина Георгиева

Ст. спец. "ЕПП, туризъм и околна среда"


Telephone:
09161/23-15 вътр.122
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"