Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

ОБЯВА - ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ОРЯХОВО

Е-мейл Печат ПДФ

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 01.10.2018г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА, ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 19.10.2018г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • Квоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации;
  • Процедурите за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2019 година;
  • Критерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2019 година

 

Ще получите в стая № 2 , Дирекция Бюро по труда” - Оряхово./тел; 09171/ 24-65/

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като търсещи работа лица.                             

 

Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 19.10.2018г.

Документите се подават лично в Д”БТ” или по електронен път.

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.10.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 04.10.2018 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт, треньор

1 учител ГЦОУД

1 учител, начален етап

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

8 оператор, производствена линия

2 монтажник, кабели

 

 

  • По Национална програма „Помощ за пенсиониране”

 

1 общ работник

1 месач

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 счетоводител

1 общ работник

1 барман

 

 

  • По проект „Обучения и заетост” – Компонент ІІ

 

2 работник, зареждане на рафтове

18 чистач/хигиенист

11 пазач, невъоръжена охрана

2 работник, поддръжка

1 помощник-сладкар

1 общ работник

1 организатор

1 домакин

 

 

 

3 работник, зареждане на рафтове

1 чистач/хигиенист

1 метач

2 работник кухня

1 технически сътрудник

1 работник, библиотека

   1 общ работник

   1 счетоводител

   1 барман

 

БЮЛЕТИН НА НАП

Е-мейл Печат ПДФ

БЮЛЕТИН НА НАП - на вниманието на всички земеделски стопани получаващи субсидии, подлежащи на деклариране

Прикачени файлове:
Изтегли файла (бюлетин на НАП.pdf)бюлетин на НАП.pdf[ ]
 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

                                   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО НА 01.10.2018Г. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВИК КЛОН МИЗИЯ, РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА МИЗИЯ   УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ , ЧЕ ПОРАДИ  ПОДМЯНА НА КРАН НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ВОДОПОДАВАНЕТО НА ГР. МИЗИЯ ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО НА 02.10.2018Г.

 

                         ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

   


Страница 10 от 156
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"