Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЧЕЛАРИ

Е-мейл Печат ПДФ

                                   ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА    

гр.Мизия, ул.”Г.Димитров” № 25-27,

Кмет 20-12, Централа - 23-15, тел.факс 21-38

е-mail: obsh.mz@abv.bg

 

 

 

ОТНОСНО: Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия по вредители на грах от ЗП “Йордан Бояджиев”

 

Във връзка с уведомителни писма с вх. №АО.9400-606,№АО.9400-607, №АО.9400-608. и № АО.9400-605 /11.04.2018 год. постъпили в общинска администрация гр. Мизия от ЗП “Йордан Бояджиев”, гр. Мизия, ул. “Цанко Церковски” № 18, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, Ви уведомявам, че:

 

1. От 19.04.2018г. до 22.04.2018г. от 08:00 до 18.00 часа ще се проведе третиране на пшеница и слънчоглед с продукти за растителна защита, както следва:

 

1.1 Гарддоприм Плюс Голд карантинен срок няма, доза 350 мл/дка;

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

  1. a)Жътварска падина (48043 – 159), с площ 92,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км., отстояние от с. Войводово на 2,2 км., дата на третиране 19.04.2018 год
  2. b)Жътварска падина (48043 – 158) с площ 342,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 0,5 км и от с. Войводово на 2,2 км, дата на третиране 19.04.2018 год.;
  3. c)Косаня (48043-157) с площ 21,6 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2 км, дата на третиране 19.04.2018 год.

 

1.2 Капало карантинен срок 35 дни, доза 100мл/дка;

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

а)    (11853-114) с площ 14,9 дка, отстоящи от с. Войводово на 1 км и от с.  Крушовица на 1 км, дата на третиране 22.04.2018 год

б)    (40200-234) с площ 19,5 дка, отстоящи от с. Крушовица на 1 км и от с. Липница на 2,5 км, дата на третиране 22.04.2018 год

 

1.3 Биатлон 4Д+Деш карантинен срок няма, доза 4гр./дка. И ДЕШ 100мл./дка.

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

а)   (11853-114) с площ 14,9 дка, отстоящи от с. Войводово на 1 км и от с. Крушовица на 1 км, дата на третиране 22.04.2018 год

б)   (40200-234) с площ 19,5 дка, отстоящи от с. Крушовица на 1 км и от с. Липница на 2,5 км, дата на третиране 22.04.2018 год

в)   (40200-209) с площ 29,7 дка, отстоящи от с. Крушовица на 1 км и от с. Войводово на 1 км, дата на третиране 22.04.2018 год

 

1.4 Микс за житни СК карантинен срок няма, доза 100мл/дка;

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

а)   Гложенски район (48043-272) с площ 35 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1,5 км и от с. Войводово на 2,7 км, дата на третиране 20.04.2018 год

б)   Гладно поле (48043-262/264/267) с площ 306 дка, отстоящи от гр. Мизия на 2 км и от с. Войводово на 1 км, дата на третиране 20.04.2018 год

в)   Вълчанов герен (48043-140) с площ 54,1 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км и от гр. Оряхово на 7,2 км, дата на третиране 21.04.2018 год

г)   Пелтешки рог (48043-216) с площ 21,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 1 км, дата на третиране 21.04.2018 год

д)   Железния мост (48043-216) с площ 5,8 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2км, дата на третиране 21.04.2018 год

е)   Герена (48043-213) с площ 27,2 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2 км, дата на третиране 21.04.2018 год

ж)  Герена (48043-212/213/215) с площ 163,8 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2 км, дата на третиране 21.04.2018 год

з)   Дунково кладенче (48043-260) с площ 22,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 2 км и от с. Войводово на 1 км, дата на третиране 21.04.2018 год

и)  Герена (48043-208/209) с площ 251,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2 км, дата на третиране 21.04.2018 год

й)  Найденов рог (48043-206) с площ 19,8 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Войводово на 2 км, дата на третиране 22.04.2018 год

к)   Гръстен дол (48043-107) с площ 27,2 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1 км и от с. Сараево на 3,7 км, дата на третиране 22.04.2018 год

л) (11853-114) с площ 14,9 дка, отстоящи от с. Войводово на 1 км и от с. Крушовица на 1 км, дата на третиране 22.04.2018 год

м)  (40200-234) с площ 19,5 дка, отстоящи от с. Крушовица на 1 км и от с. Липница на 2,5 км, дата на третиране 22.04.2018 год

 

1.5 Аминозол карантинен срок няма, доза 100мл/дка.

 

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

а)   Среден връх (48043-131) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км и от гр. Оряхово на 7 км, дата на третиране 19.04.2018 год.

б)   Среден връх (48043-132 и 139) с площ 483 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км и от гр. Оряхово на 7,2 км, дата на третиране 19.04.2018 год.

в)   Среден връх (48043-138) с площ 233,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км и от гр. Оряхово на 7 км, дата на третиране 20.04.2018 год.

г)   Нецов дол (48043-142) с площ 13 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км и от гр. Оряхово на 7,5 км, дата на третиране 20.04.2018 год.

д)   Косаня (48043-146) с площ 25,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4 км и от с. Войводово на 5,5 км, дата на третиране 20.04.2018 год.

е)   Косаня (48043-146) с площ 4,6 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4 км и от с. Войводово на 5,5 км, дата на третиране 20.04.2018 год

ж)  Ореховско поле (48043-95 и 96) с площ 360 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км и от с. Сараево на 3,3 км, дата на третиране 20.04.2018 год

 

За допълнителна информация може да се свържете с фирмата на тел. 0889574069.

Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваемите зони по време на третирането!

 

                                                                                              КМЕТ НА

         ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                                  Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

 

 

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.04.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 12.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 - фармацевт

1 - помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 – шивач

1 – касиер

1 – оператор производствена линия

2 – помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

 

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

2 охранител

 

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.04.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 05.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

4 шивач

1 касиер

1 оператор, производствена линия

1 касиер, счетоводство

2 помощник-готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

 

  • По проект „Работа”

 

1 специалист

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

1 охранител

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-6/26.03.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на УПИ III, кв. 42 по регулационен план на гр. Мизия, с цел промяна на отреждането и обособяване на нови УПИ III и УПИ IV, съответно с отреждане „За парк“ и „За пазар“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

                                                                                             

 

 

 

          КМЕТ на 

          Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД.08-5/26.03.2018 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП), ПР – план за регулация на УПИ III, кв. 49 по регулационен план на с. Софрониево, с цел промяна на отреждането и обособяване на нов УПИ I и УПИ II, съответно с отреждане „За търговски павилион“ и „За парк“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

                                                                         

 

 

 

       КМЕТ на 

       Община Мизия:

Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 


Страница 10 от 141
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"