Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.01.2020г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.01.2020 г.

 

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 уредник, музей

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

1 продавач-консултант

2 асистент-продавач

 

 

по проект “Нова възможност за младежка заетост” – схема “Младежка заетост”

за стажуване по време на работа :

 

1 асистент-продавач

 

 

ПРИЕМЕН ДЕН

Е-мейл Печат ПДФ

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

 

 

 

на 24.01.2020г. от 10.30ч. до 12.00ч.

МЯСТО: във фоайето на първият етаж на сградата на общинска администрация - Мизия

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 21.01.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК ОТ 21.01.2020 г.

Публикувано на 21.01.2020 г.

Валидно до 05.02.2020 г.

            Уведомяваме лицата, изброени в списъка по-долу, че в 14-дневен срок от поставянето и публикуването на настоящето съобщение, следва да се явят в звено „Местни данъци и такси” при Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Георги Димитров” № 25-27, ет. 2, стая 203 за връчване на Акт за установяване на задължението по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният Акт за установяване на задължението, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на АУЗ

Име на задълженото лице

Вид на задължението

1.

413-1/15.08.2016 г.

Валери Димитров

ДНИ и ТБО

2.

489-1/02.09.2016 г.

Илия Пецев

ДНИ и ТБО

3.

491-1/02.09.2016 г.

Ивайло Петров

ДНИ и ТБО

4.

492-1/02.09.2016 г.

Димитър Петров

ДНИ и ТБО

5.

493-1/02.09.2016 г.

Сергей Петров

ДНИ и ТБО

6.

746-1/17.11.2016 г.

Дарин Дамянов

ДНИ и ТБО

7.

771-1/18.11.2016 г.

Цветомир Симеонов

ДНИ и ТБО

8.

793-1/21.11.2016 г.

Силвия Тодорова

ДНИ и ТБО

9.

865-1/05.12.2016 г.

Катя Треперешка

ДНИ и ТБО

10.

887-1/12.12.2016 г.

Рени Първанова

ДНИ и ТБО

11.

888-1/12.12.2016 г.

Борислав Първанов

ДНИ и ТБО

12.

889-1/12.12.2016 г.

Радка Банешка

ДНИ и ТБО

13.

1030-1/04.07.2017 г.

Орлин Илиев

ДНИ и ТБО

14.

1038-1/05.07.2017 г.

Красимир Генов

МПС

15.

1049-1/19.02.2018 г.

Джорджио Силбърбърг

ДНИ и ТБО

16.

1050-1/19.02.2018 г.

Тихомир Вачев

ДНИ и ТБО

17.

1058-1/28.02.2018 г.

Георги Христов

ДНИ и ТБО

18.

1063а-1/26.07.2019 г.

Сашко Иванов

ДНИ и ТБО

19.

1065-1/01.03.2018 г.

Диана Тошева

ДНИ и ТБО

20.

1068-1/01.03.20178 г.

Катерина Тодорова

ДНИ и ТБО

21.

1073-1/01.03.2018 г.

Нели Чергова

ДНИ и ТБО

22.

1074-1/01.03.2018 г.

Снежанка Йорданова

ДНИ и ТБО

23.

1080а-1/17.04.2019 г.

Илиана Илиева

МПС

24.

1088-1/29.03.2018 г.

Йордан Терков

ДНИ и ТБО

25.

1103-1/10.04.2018 г.

Димитър Начев

ДНИ и ТБО

26.

1104-1/10.04.2018 г.

Наташа Иванова

ДНИ и ТБО

27.

1108-1/10.04.2018 г.

Капка Божинова

МПС

28.

1106-1/10.04.2018 г.

Митко Петков

ДНИ и ТБО

29.

1111-1/25.04.2018 г.

Светлана Донева

ДНИ и ТБО

30.

1112-1/25.04.2018 г.

Венета Вълчева

ДНИ и ТБО

31.

1113-1/25.04.2018 г.

Златка Георгиева

ДНИ и ТБО

32.

1115-1/25.04.2018 г.

Кирил Сандулов

ДНИ и ТБО

33.

1117-1/14.05.2018 г.

Малина Трифониадис

МПС

34.

1125-1/09.07.2018 г.

Ангелина Райкова

МПС

35.

1132-1/10.07.2018 г.

Виолин Димитров

ДНИ и ТБО

36.

1135-1/10.07.2018 г.

Незабравка Спиридонова

ДНИ и ТБО

37.

1140-1/10.07.2018 г.

Венцислав Венков

ДНИ и ТБО

38.

1145-1/10.07.2018 г.

Калин Каменов

МПС

39.

1166-1/31.07.2018 г.

Станислав Стефанов

МПС

40.

1167-1/31.07.2018 г.

Ивалин Николов

МПС

41.

1195-1/21.08.2018 г.

Илиян Иванов

ДНИ и ТБО

42.

1199-1/30.08.2018 г.

Христина Конова

ДНИ и ТБО

43.

1331-1/27.11.2019 г.

Ирена Треперешка

ДНИ и ТБО

44.

1332-1/27.11.2019 г.

Ангел Стоянов

ДНИ и ТБО

45.

1333-1/27.11.2019 г.

Владимир Димитров

ДНИ и ТБО

46.

1334-1/27.11.2019 г.

Анатоли Ангелов

ДНИ и ТБО

47.

1335-1/27.11.2019 г.

Снежинка Гюрова

ДНИ и ТБО

48.

1339-1/28.11.2019 г.

Николай Таканяцов

ДНИ и ТБО

49.

1340-1/28.11.2019 г.

СЕВДАЛИНА БОСЕВА-СЕВДА ЕТ

ДНИ и ТБО

50.

1342-1/28.11.2019 г.

Тодорка Георгиева

ДНИ и ТБО

51.

1343-1/28.11.2019 г.

Марио Ценов

ДНИ и ТБО

52.

1345-1/28.11.2019 г.

Александър Хальов

ДНИ и ТБО

53.

1351-1/29.11.2019 г.

Кирилка Иванова

МПС

54.

1352-1/29.11.2019 г.

Маргарита Биволарска

МПС

55.

1354-1/29.11.2019 г.

Венета Пецева

ДНИ и ТБО

56.

1356-1/04.12.2019 г.

Милен Петков

ДНИ и ТБО

57.

1357-1/04.12.2019 г.

Павлина Георгиева

ДНИ и ТБО

58.

1359-1/04.12.2019 г.

Силвия Личева

ДНИ и ТБО

59.

1360-1/04.12.2019 г.

Лидия Ангелова

ДНИ и ТБО

 

            Задълженията си може да платите в касата на Община Мизия, I – ви етаж – „Местни данъци и такси” от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден. За плащане по банков път Ви предоставяме сметката на Община Мизия – ОББ, КЛОН ВРАЦА, ОФИС МИЗИЯ, IBAN BG26UBBS88888412135100, BIC BUIB BG SF, по следните кодове за вид плащане:

-     за данък върху недвижим имот – 442100

-         за такса битови отпадъци – 442400

-         за данък върху моторни превозни средства – 442300

-         за патентен данък 440014.

От 01.01.2020 г. задълженията могат да бъдат заплащани и чрез „ИЗИПЕЙ” АД.

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Валя Берчева

            На основание Закона за публичните финанси и Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Мизия, област Враца

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 22.01.2020 година (Сряда) от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия

НА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на бюджет 2020 г. на

Община Мизия

 

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Мизия за 2020 година. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджета за 2020 година на Община Мизия от 13.01.2019 до 22.01.2019 година /включително/ в деловодството на общината или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:             /п/

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-08-3/07.01.2020 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване на ПИ 48043.4.13, местност „Блатото”, гр.Мизия, с цел промяна отреждането на имота от „За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в „За производствено складови дейности”.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

.

.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия: /п/

                                                                                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 


Страница 1 от 184
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"