Община Мизия

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

Поздравителен адрес от д-р Андреев

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,
Д-р Хари Андреев, дългогодишен лекар в Мизия, изпрати поздравителен адрес до жителите на града, своите приятели и пациенти, чрез кмета на община Мизия д-р Крушовенски, по случай Новата 2011 година. В него той отправя своите най-искрени пожелания тя да е щастлива, спорна и благодатна, да носи здраве, добрини и късмет на всички.
На многая лета!
 

Община Мизия има нова автовишка

Е-мейл Печат ПДФ

От 20.12.2010 г. Община Мизия вече разполага със собствена автовишка, която ще обслужва основно поддържането на уличното осветление, екологията, социалната и образователна инфраструктура.

продължава>
 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
Община Мизия на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщава, че е изработен ПУП /Подробен устройствен план/ - ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за имоти: №026001, №025001, №025002, №025003, №025004, №025005, №025006 в местността „Долно ливаде", в землището на гр.Мизия и имоти №084002, №081003, №081007, №081008, №081014, №081015 в местността „Блатото", в землището на с.Сараево, община Мизия, област Враца, за промяна на предназначението на земеделска земя за обект „Рибовъдна ферма за отглеждане на есетрови риби за добив на месо и хайвер".
Изработеният проект се намира в Община Мизия в Дирекция "УТИД".
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от датата на съобщението до Общинска администрация гр.Мизия.
 

Среща с представител на Комисия за защита от дискриминация

Е-мейл Печат ПДФ
НА 10.12.2010 г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.30 ч ДО 11.30 ч. В СТАЯ №102 НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИЕМЕН ДЕН С РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ОБЛАСТ ВРАЦА ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Поздравителен адрес от Христина Христова

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми граждани на Мизия,
Щастлива съм да ви поздравя за един от най-стойностните празници - Деня на християнското семейство и младеж - 21 ноември.

продължава>
 

133 години от освобождението на гр. Мизия

Е-мейл Печат ПДФ
Уважаеми съграждани,
Имам удоволствието и честта да ви поздравя с един светъл и голям ден за Мизия - 133-та годишнина от Освобождението ни от османско владичество.
На 21 ноември 1877 година, при „Каменов мост" се води една епична битка, която променя хода на Руско-Турската Освободителна война. Тя е подготвителен етап към превземането на Плевен, към боевете при Стара Загора, Шипка и Шейново.
Днес, 133 години след онези славни дни, ние се прекланяме пред подвига на загиналите руски и румънски бойци, на опълченците от Мизия: Петър Тахирски– Капитанита, Тоно Петров Кърцелянски, Димитър Върбанов – Комитата, Вълчко Вълчев, Тотьо Паунов и майор Димитър Герговски, почитаме паметта на тези , които са жертвали най-скъпото – живота си за нашата свобода.
Да ни е честита 133-та годишнина от Освобождението на Мизия, уважаеми съграждани!
Дълбок поклон и вечна слава на героите !

Кмет на Община Мизия
д-р Виолин Крушовенски

 

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 504/2008 НА Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане Директива 90/427/ЕИО на съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни и Заповед № РД11 – 777/26.10.2010 г. на ген. директор на НВМС Ви уведомяваме, че в периода 02.11.2010 г. – 16.12.2010 г. на територията на всички общини ще се проведе задължителна електронна идентификация на еднокопитни животни, която ще се извърши от официалните ветеринарни лекари.

Електронната идентификация на ЕК е задължителна и е необходимо условие за придвижване на този вид животни до пазари, животновъдни обекти, събирателни центрове, кланици както в България и ЕС, така и за трети страни.

Електронната идентификация на ЕК се заплаща от собственика, като цената включва:

а) електронен транспондер – 6,05 лв.
б) държавна такса за паспорт – 20,00 лв.
в) отпечатване на паспорт – 12,00 лв.

При отказ на собственика за идентификация или заплащане на дължимите суми, общинския ветеринарен лекар ще налага възбрана на цялото стопанство за движение и клане на ЕК животни , а при нарушаване на възбраната ще бъдат налагани актове за установяване на административни нарушения.

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Обява за работодатели

Е-мейл Печат ПДФ
Лого на националната програма От социални помощи към осигуряване на заетостНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ"

Обявява конкурс за проекти за реализация през 2011 година

 

 

Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

 • в общополезни дейности;
 • в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:

- дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;

- дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар;

Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти, са:

1. Областни управители, общински администрации и общински предприятия
2. Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
3. Юридически лица с нестопанска цел
4. Предприятия без държавно и/или общинско участие

Краен срок за подаване на проектите 12.11.2010 г.

Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена
на Интернет адрес: www.az.government.bg
или в ДБТ - Оряхово
тел./факс: 09171 / 24-65; 09171 / 22 - 87
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Учредително събрание за създаване на СНЦ "Местна инициативна група"

Е-мейл Печат ПДФ
Проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия"
Договор № РД50-386/28.12.2009 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 23.10.2010г. (събота) ще се проведе Учредително събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел - Местна Инициативна Група. На събранието предстои избор на Управителен съвет и избор на Председател.
В същия ден публично ще бъде представена Стратегията за Местно Развитие.

Събитието ще се проведе от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй

Очакваме Ви
Участвайте !

От общинското ръководство

 

За вас младежи - Проект "Ново начало - от образование към заетост"

Е-мейл Печат ПДФ

ЗА ВАС МЛАДЕЖИ!

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово Ви информира, че стартира

Проект “Ново начало – от образование към заетост”

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 „СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТАЖ”

С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТА, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 • Придобиване на ценен първи професионален опит, чрез стажуване по специалността си при работодател за период от 6 месеца;

През 6 месечния период на стажуване, Вие ще бъдете:

- наети по трудов договор.

- ще изградите трудови навици с помощта на определен от работодателя наставник;

- ще Ви бъде изплатено месечно трудово възнаграждение в размер на 300 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОЕКТА

Младежи до 29 годишна възраст, които са:

 • регистрирани в бюрата по труда;

 • завършили средно или висше образование (дипломирани);

 • без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище;

 • не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентичени със стажуване при работодател по специалността, с която кандидатстват по Проекта.

Необходими документи за включване в проекта:

 1. Заявление за участие в Проекта (по образец) за избрано работно място;

 2. Насочващо писмо до работодателя (изготвя се от бюрото по труда). 

Дирекция “Бюро по труда” Оряхово ще Ви окаже пълно съдействие при кандидатстване за включване в проекта.

 

Допълнителна информация

можете да получите и на Интернет страницата

на Агенцията по заетостта на адрес:

www.az.government.bg

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 


Страница 29 от 31
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"