Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

СЪОБЩЕНИЕ

Молим всички, които се нуждаят от помощ за снабдяване със стоки от първа необходимост, да се обадят на посочените телефони в кметствата от община Мизия.

Апелираме към всички:

Останете вкъщи, защото е от изключително значение!

Телефоните са активни от 08:00 до 16:00 часа.

Ако не е крайно наложително, не излизайте от домовете си!

Всички срокове са удължени, не се тревожете!

Ще се справим заедно! Бъдете здрави!

3.png

 

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

458x365-images-Без_име.png

   

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Е-мейл Печат ПДФ

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

Въпроси и отговори относно новия Коронавирус

Прикачени файлове:
Изтегли файла (листовки-Коронавирус.pdf)Коронавирус-въпроси и отговори[ ]
 

ПОКЛОН

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми съграждани, учители и ученици,

Най-ярката, най-силната, най-безспорната личност в новата българска история е той – Апостолът на свободата.

Васил Левски се е родил и живял в свят, в който доброто и лошото, страхът и надеждите, успехите и провалите, старото и модерното си съжителствали. Свят, в който желанието за промяна било много силно, но никой не предполагал как това да стане бързо и успешно. И тук именно откриваме магията на Апостолското обаяние - способността му да разбира еднакво добре и богатия, и бедния; и търговеца, и селянина; и учения, и неграмотния – едно изключително ценно качество, позволило му да намери най-ефективното средство за превръщането на роба в борец за народна правда.

Трудният житейски път на Левски го е научил, че за да поведеш цял един народ по пътя на собствената му Голгота, е нужно не само да имаш визия за това какво и как да се направи, но и дадеш личния си пример. Трябва да покажеш, че това, за което зовеш, е наистина постижимо, че саможертвата не е само думи, но и дела, че да ръководиш означава и да носиш отговорност.

Със своята увереност и морална сила Левски безгранично вярва във възкресението на свободна България. Посветил цялата си енергия на постигането на националната революция, той завещава своята вяра на последователите си, а именно, че съдбата е в собствените ни ръце, че и ние можем да бъдем като другите европейски народи.

Представите на Апостола за бъдещето на свободна България очертават един нов, непознат и бленуван от всички българи свят на истинната демократическа република, на справедливостта и равенството пред закона; свят, в който няма да бъдеш преследван за идеите си или за религиозните си вярвания; свят, в който всички имат равни права и задължения, равни шансове и възможности.

Сто четиридесет и седем години ни делят от онзи февруарски вторник на далечната 1873 г. когато в покрайнините на тогавашна София, под виковете и ругатните на събраната по заповед на Мазхар паша тълпа, идолът на националната ни революция Васил Иванов Кунчев приема причастието си от поп Тодор с думите: „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството”.

Този ден е сред малкото дати в националния ни исторически календар, които ни обединяват и дават основание не само да си припомним последните мигове от живота на Левски, но и да погледнем към самите себе си, да осмислим извървения досега път и направим равносметка за онова, което сме постигнали или пропуснали.

Апостолът е нашето мерило за морал и патриотизъм, за дълг, чест и справедливост, за безкористно себеотдаване на кауза, която няма равна на себе си. Воден от убеждението си: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си“, той въплъщава изконния български стремеж към свободата, към независимото и справедливо бъдеще.

Вярвам, че ако се научим да гледаме на настоящето си през очите на Апостола, ако се опитаме да съизмерим делата си с неговия аршин, препятствията, които срещаме по пътя си напред, няма да изглеждат толкова непреодолими, а мечтите ни за един по-справедлив и хуманен свят ще станат напълно достижими, защото всичко зависи от нас и е в нашите ръце!

ПОКЛОН ПРЕД ВЕЛИКИЯ АПОСТОЛ!

 

      Валя Берчева                                     Татяна Спасова

Кмет на община Мизия         Председател на ОБС-.Мизия

 

ЗАПОВЕД № РД.11-86 от 11.02.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

.jpg

 

ЗАПОВЕД № РД.11-65 от 04.02.2020г.

Е-мейл Печат ПДФ

.jpg

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

 

   Във връзка с получено писмо от Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР, относно предупреждение за опасно време, информираме населението на община Мизия за следното:

  За 03.02.2020 г. е обявено предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от запад-северозапад с пориви до 24 м/сек за 20 области в страната, вкл. и за област Враца, като на места в южните части на областта количествата ще достигнат до 20 л/кв.м.

   

Предвид даденото предупреждение  гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпване на лошите метеорологични условия.

 

От общинска администрация

 

 

ЗАПОВЕД № РД.11-55 от 28.01.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

1.jpg

 

Предстоящо заседание на ОбС-Мизия

Е-мейл Печат ПДФ

 

Предстоящо заседание на Общински съвет - Мизия

 

 

Изх.№ 64/24.01.2020 г.

 

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО ЗАМ.КМЕТА

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО СЕКРЕТАРЯ

НА ОБЩИНА МИЗИЯ

 

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,

КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО БЕРЧЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЛЪЧКОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕХЧЕВСКА,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,    

              

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.1

От Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мизия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2019-2023

      

С В И К В А М :

Общинският съвет на редовно заседание на 30.01.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателна зала на Общински съвет гр. Мизия, ет.1 при следния

 

ПРОЕКТО- Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Полагане на клетва от избран за общински съветник.

 

  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

3Вх. № 66/22.01.2020 г., докладна, относно допълване съставите на Постоянните комисии към Общински съвет, Мизия.

         Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

4. Вх.№ 67/ 22.01.2020 г., докладна, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на Община Мизия.

         Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

5. Вх. № 70/ 23.01.2020 г., доклад, относно дейността на Временната комисия за избор на съдебен заседател, избрана с Решение № 33/ 20.12.2019 г. на ОбС Мизия.

         Докладва Сашка Началнишка – Председател Временна комисия

 

6. Вх.№ 72/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изготвяне правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на община Мизия.

            Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

7. Вх.№ 73/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост на Община Мизия за периода 2019 – 2023 г.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

8. Вх.№ 74/ 24.01.2020 г., докладна, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2020 г. в Община Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

9. Вх. № 75/ 24.01.2020 г., докладна, относно одобряване проект за ПУП-ПП на трасето за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м.Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

10. Вх. №76/ 24.01.2020 г., докладна, относно учредяване право на прокарване на нова оптична кабелна мрежа на „БТК“ АД, за оптично кабелно захранване до базова станция VZ6015, м. Среден връх, гр. Мизия.

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Докладва Филка Лазарова – директор дирекция УТИСХД

 

11. Вх.№77/ 24.01.2020 г., докладна, относно сформиране на временна комисия за изработване и представяне за утвърждаване на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Мизия, Мандат 2019 – 2023 г.

Докладна от Татяна Спасова – председател ОбС Мизия

 

12Вх. №78/ 24.01.2020 г., докладна, относно структура Общинска администрация – Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

Докладва Десислава Лехчевска – секретар Община Мизия

 

 

13. Вх. №68/ 23.01.2020 г., докладна, относно Бюджет 2020 – Община Мизия

Докладна от Валя Берчева – кмет Община Мизия

         Христинка Петрова – гл. специалист „Бюджет и финанси”

 

 

14. Разни

 

 

 

 

С уважение,

 

ТАТЯНА СПАСОВА /П/

Председател на ОбС Мизия

 

 


Страница 1 от 31
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"