Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Новини
Новини

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

П О К А Н А

Кметът на Община Мизия Г-жа Валя Берчева

            На основание чл.69, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, в изпълнение на чл.66 от Закона за местните данъци и такси и Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мизия

Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, НПО и цялата общественост на 19.12.2019 година (Четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Мизия, находяща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Мизия

НА

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На проекта на решение на Общински съвет гр.Мизия за одобряване на план-сметката за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. и проекта на план - сметка за приходите и разходите за такса „Битови отпадъци” за 2020 г. на Община Мизия

            Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 18.12.2019 година /включително/ в деловодството на общината или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА

           ОБЩИНА МИЗИЯ     /п/

                                                                      ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

.jpg

 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

12345.png

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на общ. Мизия, относно реализирането на обект "Разширение на газопреносна инфраструктура  на "Булгартранс" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до Българо-сръбската граница"

Прикачени файлове:
Изтегли файла (булгартрансгаз.pdf)Уведомление[ ]
 

ПОКАНА

Е-мейл Печат ПДФ

Публикувана на 09.08.2019 г.

                                                                                               

 

 

ПОКАНА

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ОИК/ В ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

                                                                         

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ГЕРБ”

                                                          КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ”ДПС”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ , ВМРО,

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”АТАКА”

                                                           ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ

                       НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ              

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание чл.75, ал.1 ,изр.2 от Изборния кодекс/ИК/ , Ви каня на 19.08.2019г. /понеделник/от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет-гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК / в Община Мизия за произвеждане на Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите ,които имат избрани с технте кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България ,но не са парламентарно представени.

Моля да представите необходимите документи ,съгласно чл.75,ал.3 от Изборния кодекс /ИК/, както следва:

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.                                

- декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 80, ал. 3;

 

б)  копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на общинската избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

Настоящата покана да се публикува на Интернет страницата на Община Мизия ,както и на информационното табло в сградата на Община Мизия .

 

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

2222.png

   

Заповед № РД.11-294/16.07.2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № РД.11-294/16.07.2019г. на Кмета на Община Мизия

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Заповед № РД.11-29416.07.2019г..pdf)Заповед № РД.11-29416.07.2019г..pdf[ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11-288 от 12.07.2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

.11-288_от_12.07.2019г.jpg

Прикачени файлове:
Изтегли файла (РД.11-288 от 12.07.2019г..pdf)РД.11-288 от 12.07.2019г..pdf[ ]
 

ЗАПОВЕД № РД.11-183/17.05.2019г.

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД № РД.11-183/17.05.2019г.

Прикачени файлове:
Изтегли файла (заповед13062019084533.pdf)ЗАПОВЕД № РД.11-183/17.05.2019г.[13.06.2019г. 15:55]
 


Страница 1 от 30
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"