Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

Банкова сметка за плащане ползване на полски пътища, земеделска земя ОПФ /т.н. „бели петна“/,съгл. Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, съгласно чл.37в, ал.16 и ал.2 от ЗСПЗЗ.

BG26UBBS88888412135100, § 446500, BIC: UBBSBGSF

при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Вторник, 09 Юли 2019 209
2 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Петък, 21 Юни 2019 227
3 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Вторник, 07 Май 2019 250
4 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Петък, 03 Май 2019 237
5 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Петък, 03 Май 2019 319
6 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Сряда, 24 Април 2019 314
7 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Вторник, 23 Април 2019 299
8 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Четвъртък, 11 Април 2019 320
9 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Вторник, 05 Март 2019 639
10 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Четвъртък, 21 Февруари 2019 492
11 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Сряда, 20 Февруари 2019 435
12 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 20 Февруари 2019 510
13 ОБЯВЛЕНИЕ Вторник, 20 Ноември 2018 709
14 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Понеделник, 19 Ноември 2018 723
15 ОБЯВЛЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 713
16 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Сряда, 03 Октомври 2018 947
17 БЮЛЕТИН НА НАП Вторник, 02 Октомври 2018 724
18 Брошура и обява теренни проверки Понеделник, 17 Септември 2018 951
19 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Понеделник, 13 Август 2018 1411
20 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Понеделник, 06 Август 2018 1301
21 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Четвъртък, 02 Август 2018 1199
22 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Петък, 27 Април 2018 1751
23 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 23 Февруари 2018 1261
24 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Петък, 12 Януари 2018 2048
25 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Четвъртък, 26 Октомври 2017 2334
26 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Четвъртък, 27 Април 2017 4366
27 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 24 Февруари 2017 5700
28 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Петък, 24 Февруари 2017 5879
29 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Петък, 10 Февруари 2017 5639
30 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Сряда, 02 Ноември 2016 3779
31 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Сряда, 26 Октомври 2016 3540
32 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Понеделник, 08 Август 2016 4094
33 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Петък, 24 Юни 2016 4115
34 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Петък, 24 Юни 2016 4249
35 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 3931
36 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 4271
37 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Четвъртък, 23 Юни 2016 4268
38 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Четвъртък, 23 Юни 2016 4404
39 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Понеделник, 22 Февруари 2016 8929
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"