Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Сряда, 22 Януари 2020 97
2 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Вторник, 10 Декември 2019 360
3 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Понеделник, 30 Септември 2019 403
4 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Вторник, 09 Юли 2019 436
5 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Петък, 21 Юни 2019 446
6 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Вторник, 07 Май 2019 469
7 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Петък, 03 Май 2019 431
8 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Петък, 03 Май 2019 540
9 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Сряда, 24 Април 2019 507
10 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Вторник, 23 Април 2019 488
11 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Четвъртък, 11 Април 2019 505
12 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Вторник, 05 Март 2019 848
13 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Четвъртък, 21 Февруари 2019 727
14 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Сряда, 20 Февруари 2019 637
15 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 20 Февруари 2019 762
16 ОБЯВЛЕНИЕ Вторник, 20 Ноември 2018 954
17 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Понеделник, 19 Ноември 2018 1016
18 ОБЯВЛЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 984
19 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Сряда, 03 Октомври 2018 1185
20 БЮЛЕТИН НА НАП Вторник, 02 Октомври 2018 943
21 Брошура и обява теренни проверки Понеделник, 17 Септември 2018 1203
22 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Понеделник, 13 Август 2018 1779
23 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Понеделник, 06 Август 2018 1618
24 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Четвъртък, 02 Август 2018 1491
25 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Петък, 27 Април 2018 2013
26 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 23 Февруари 2018 1476
27 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Петък, 12 Януари 2018 2265
28 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Четвъртък, 26 Октомври 2017 2610
29 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Четвъртък, 27 Април 2017 4660
30 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Петък, 24 Февруари 2017 5951
31 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Петък, 24 Февруари 2017 6119
32 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Петък, 10 Февруари 2017 5926
33 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Сряда, 02 Ноември 2016 4006
34 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Сряда, 26 Октомври 2016 3767
35 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Понеделник, 08 Август 2016 4298
36 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Петък, 24 Юни 2016 4328
37 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Петък, 24 Юни 2016 4477
38 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 4135
39 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Петък, 24 Юни 2016 4532
40 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Четвъртък, 23 Юни 2016 4583
41 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Четвъртък, 23 Юни 2016 4603
42 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Понеделник, 22 Февруари 2016 9177
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"