ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Екология
Екология
Филтър по заглавие     Покажи # 
1 ЗАПОВЕД № РД.11-626/03.11.2020г. 27
2 ЗАПОВЕД № РД.11-621/29.10.2020г 28
3 Анкета относно сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Община Мизия 431
4 АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 г. 1352
5 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 1344
6 ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2021 г. 1431
7 ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА МИЗИЯ 1253
8 ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ЗА ПТИЧИ ГРИП 4869
9 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА МИЗИЯ 2015-2020г. 1303
10 Програма за опазване на околната среда на Община Мизия 2015-2020 1272
 
Страница 1 от 2
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"