Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 603
2 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1340
3 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1111
4 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 1660
5 Регистри 4062
6 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 3485
7 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3312
8 Наредби 14045
9 Стратегии и планове 10700
10 Устройствен правилник 9848
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"