Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 134
2 Регистри 2405
3 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 1815
4 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 1771
5 Наредби 11180
6 Стратегии и планове 8508
7 Устройствен правилник 7860
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"