Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 568
2 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 453
3 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 862
4 Регистри 3261
5 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 2740
6 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 2616
7 Наредби 12816
8 Стратегии и планове 9639
9 Устройствен правилник 8905
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"