Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 736
2 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1448
3 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1207
4 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 1798
5 Регистри 4220
6 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 3610
7 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3416
8 Наредби 14276
9 Стратегии и планове 10863
10 Устройствен правилник 10096
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"