Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Документи
Документи
Филтър по заглавие 
1 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 122
2 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 480
3 Регистри 2681
4 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 2136
5 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 2057
6 Наредби 11920
7 Стратегии и планове 8880
8 Устройствен правилник 8214
 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"