ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Проект "Нови възможности за грижа" Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект „Нови възможности за грижа"

На 24.03.2015 г. Община Мизия като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент»
По проекта в община Мизия са назначени 53 броя лични асистенти, които обгрижват 53 броя потребители на услугата за срок от 10 месеца (до 29.02.2016г.) с общ месечен бюджет от 4560 часа.

Дейностите по проекта включват:
1. Организация и управление на проекта;
2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата
3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти
4. Обучение на личните асистенти
5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги
6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата
7. Информиране и публичност

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"