Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-08-217 от 21.07.2015г. на Кмета на община Мизия е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация за изместване на дворищната регулационна линия между следните имоти: упи VІІ и ХІV, кв. 18 – собственост на Цикламия Христантинова Григорова; упи VІІІ, кв.18 – собственост на Марин Вълчков Вълов; упи ХІІІ, кв. 18- собственост на Методи Първанов Вълов, по плана на гр. Мизия.
Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-р В. Крушовенски

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"