ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Общински съвет Структура на Общинския съвет

Структура на Общинския съвет

Е-мейл Печат ПДФ

 

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

 

 

 

Председател Общински съвет, гр. Мизия

 

 

 

Родена през 1965 година в гр. Козлодуй. Средното си образование завършва в СУ „Христо Ботев“ гр. Козлодуй. По – късно се дипломира като бакалавър - географ в ЮЗУ „Неофит рилски“, гр. Благоевград. Специализира „Регионалистика“ в същия университет. Магистър по „Управление на образованието“ от ВТУ „Св. Св.Кирил и Методий“ с тридесет годишен опит в управлението на образователна институция.

 

 

 

Постоянни комисии

към Общински съвет гр. Мизия, Мандат 2019 -2023 г.

 

 

  • Комисия по финанси, бюджет, данъчна политика, общинска собственост и жилищна политика, стопанска политика, устройство на територията, европейски програми и проекти.

1. Председател – Ивета Цветанова

2. Зам.председател – Иван Даков

3. Секретар – Галя Ангелова

4. Йорданка Бадикова

5. Цветанка Дамянова

6. Момчил Йорданов

7. Николай Иванов

  • Комисия по обществен ред и сигурност, безопасност на движението, бедствия, аварии и катастрофи, екология, земеделие, гори и транспорт.

1. Председател – Соня Манасиева

2. Зам. председател – Пламен Герговски

3. Секретар – Ивета Цветанова

4. Сашка Началнишка

5. Лидия Костова

  • Комисия по образование, култура, здравеопазване и социална политика, младежки дейности, спорт и туризъм, евроинтеграция и спазване на човешките права, връзки с гражданското общество.

1. Председател – Галя Ангелова

2. Зам.председател – Сашка Началнишка

3. Секретар – Цветанка Дамянова

4. Трифон Тодоров

5. Соня Манасиева

  • Комисия по законност и законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, етика и жалби, молби на граждани.

1. Председател – Момчил Йорданов

2. Зам.председател – Николай Иванов

3. Секретар – Лидия Костова

4. Пламен Герговски

5. Йорданка Бадикова

6. Иван Даков

7. Трифон Тодоров

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"