ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало Обяви и съобщения Ден на енергията 2013

Ден на енергията 2013

Е-мейл Печат ПДФ

ОДОБРИЛ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ

ПРОГРАМА
Ден на енергията 2013
Европейска седмица на устойчивата енергия 24.06.2013-28.06.2013г.

Седмицата на устойчивата енергия (EUSEW) е инициатива на Европейската комисия, която за пръв път се проведе през 2006г. Днес тя се координира от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, в тясно сътрудничество с Генерална дирекция на Европейската комисия по енергетика.
Европейската седмица на устойчивата енергия показва дейности, посветени на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения. Тя е предназначена за разпространение на добри практики, вдъхновява нови идеи и да изгради съюзи по отношение на устойчивата енергия и решаване на проблемите с климатичните промени. Целта е да се образува по- голяма картина от множество индивидуални усилия за мотивиране на промяна чрез разнообразна програма от събития.
Достигането и осъществяването на контакт на местно ниво е отличен начин да се мобилизират и включат гражданите и местните заинтересовани страни в устойчивата енергийна политика
Енергийния ден се дефинира като дейност, проект, изложба които промотират и насърчават енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.
Дейности като изложения, конференции, онлайн събития, представления, екскурзии, дни на отворените врати, семинари, медийни кампании и концерти са препоръчителни.
Общинските „Дни на интелигентната енергия„ се организират по проект „CONURBANT-Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области за участие в „Спогодбата на кметовете". Тези мероприятия са част от официалните отговорности на общините, включени в Спогодбата и имат за цел да повишат обществената информираност и знания за възможностите за по-разумно използване на енергията.
С организирането на общинските дни на интелигентната енергия, местните власти получават изключителна възможност да представят пред обществеността, своята ангажираност към целите на Европейския съюз, за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на въглероден диоксид с 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в общото потребление на енергия. Така, общинските ръководства, ще покажат на своите съграждани, че поемат водеща роля в усилията за постигане на тези значими цели.
Тази година Европейската седмица на устойчивата енергия е под надслов: „One small step from you, one giant leap for Europe" – „Една малка крачка от теб, един голям скок за Европа".
Във връзка с горното общинска администрация обявява конкурс за есе и/или рисунка на следната тема:

I. "Промените в климата или как една малка стъпка от Ваша страна може да доведе до справяне с проблемите"

В конкурса могат да участват ученици от училищата на територията на община Мизия
Срок за подаване на есетата и рисунките до 24.06.2013г., в сградата на общинска администрация –Мизия, ет.3, стая 310.

Дата

Час

Събитие

Участници

Място на събитието

26.06.2013г

11.00

Подреждане на изложба на творбите на децата

Общинска администрация Мизия, деца предоставили творбите

Общински клуб, гр. Мизия

26.06.2013г

12.00

Награждаване на участниците- I.-ва, II.-ра и III-та награда за есе и I.-ва, II.-ра и III-та награда за рисунка

Общинска администрация Мизия, деца

Общински клуб, гр. Мизия

 

 

26.06.2013

13.00

Викторина

Общинска администрация Мизия, деца

Общински клуб, гр. Мизия

 

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"