ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани,

 

Бихме искали да Ви информираме, че Общинска администрация град Мизия предлага нова електронна услуга, която дава възможност на гражданите по електронен път да изпълнят задължението си да заплащат глоби, фишове и наказателни постановления.

Описание на процедурата

 1. 1.Установяване на нарушение
 2. 2.Съставяне на фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство (във фиша е описан начин за заплащане на глобата по електронен път)
 3. 3.Заявителя си създава профил в Системата за сигурно електронно връчване
 4. 4.Изпраща заявление към общината, като в заявлението описва № на фиша
 5. 5.Oбщината получава заявление за електронно заплащане на фиш
 6. 6.Влиза в системата за плащане pay.egov.bg
 7. 7.Нарежда дължимата сума към ЕГН-то на заявителя, като на основание записва № на фиш
 8. 8.Заявителя получава съобщение в системата за еВръчване за дължимо плащане
 9. 9.Заявителят достъпва системата за еПлащане и заплаща задължениетo
 10.  

  Ред и начин на плащане на глоби по електронен път

  Глобите към Община Мизия могат да се заплащат по електронен път, считано от 15.01.2021 г.

  Необходими стъпки за заплащане на глоби и наказателни постановления по електронен път:

  1. 1.Направете профил в Системата за сигурно електронно връчване www.edelivery.egov.bg Профил в Системата се създава с облачен или физически електронен подпис или с ПИК на НОИ;
  2. 2.Достъпвате www.egov.bg, избирате услуга № 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път;
  3. 3.Попълвате необходимите данни и изпращате заявлението;
  4. 4.В Системата за сигурно електронно връчване ще получите съобщение за дължимо плащане към Община Търговище;
  5. 5.През Системата за сигурно електронно връчване избирате бутон „Плати задължения“
  6. 6.Заплащате задължението по електронен път

   

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"