Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Община Мизия на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-08-3/07.01.2020 г. на кмета на общината е разрешено изработването на проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване на ПИ 48043.4.13, местност „Блатото”, гр.Мизия, с цел промяна отреждането на имота от „За производство на строителни материали, конструкции и изделия” в „За производствено складови дейности”.

 

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

.

.

 

 

 

 

          КМЕТ на

          Община Мизия: /п/

                                                                                                  ВАЛЯ БЕРЧЕВА

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"