ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

О Б Я В А

                          

 

 

Уважаеми работодатели,

 

 

Уведомяваме Ви, че считано от 14.03.2019г., българските работодатели могат да подават заявки за набиране на молдовски трудови мигранти по Спогодбата между Правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция.

 

Информираме Ви, че всички необходими документи за кандидатстване, както и информацията с разписани стъпки за подбор, наемане и започване на работа на работниците мигранти по Спогодбата, са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, рубрика Международна дейност – Спогодби и Споразумения.

 

https://www.az.government.bg/pages/spogodba-moldova/.

 

 

За повече информация – ДБТ Оряхово, стая № 1, тел. 09171 2465

ДБТ Оряхово, филиал Мизия - стая № 105, тел. 09161 2239

 
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"