Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

E-mail Print PDF
User Rating: / 0
PoorBest 
There are no translations available.

Община Мизия на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 25 от 14.12.2017 г. на Кмета на Община Мизия е разрешено изработването на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП), ПРЗ – план за регулация и застрояване на УПИ I-843, кв. 83 по регулационен план на с. Крушовица, с цел промяна на отреждането от „за нискоетажно жилищно застрояване" в „производствено складови дейности", както и урегулиране на имота по имотните граници. .
Съгласно чл. 124б, ал. 4 Заповедта не подлежи на оспорване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р В. КРУШОВЕНСКИ

 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"