ОБЩИНА МИЗИЯ

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Начало Обяви и съобщения
Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.01.2021г.

 

 

Работни места за висше образование

 

1 фармацевт магистър

1 помощник-фармацевт

 

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование

 

3 оператор, производствена линия

1 крояч, дървени модели

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН - Община Мизия  набира кандидати за обществени възпитатели за 2021 г.

            Брой обществени възпитатели: 6

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави

2. Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация (юрист, педагог, психолог, социален работник или други с педагогическа подготовка), както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

5. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

7. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

8. Да разполагат с достатъчно време, за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 

II. Характер на работата:


1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.
3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

III. Начин на провеждане на процедурата:

1. Подбор по документи.

2. Събеседване с кандидата.

 

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Мизия – (по образец) 

2. Автобиография (CV);

3. Мотивационно писмо;

4. Копие от диплома за завършено висше образование;

5. Декларация (по образец); 

6. Декларация съгласие за обработване на лични данни (по образец);

 

 

 V. Срок за приемане на документите: от 19.01.2021г. до 12.02.2021 г. (включително). 

 VI. Прием на документи :
Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 12:30 - 16.30 ч. в административната сграда на Община Мизия, ул. ул.Георги Димитров № 25-27, или по пощата, в запечатан непрозрачен плик с името на кандидата и името на конкурса.
Подборът по документи ще се извърши в срок до 19.02.2021 г.
Събеседване с допуснатите кандидати до втория етап от конкурса, ще се проведе на 22.02.2021г., 23.02.2021г. и на 24.02.2021 г. от 09.00ч. до 15.00 часа в административната сграда на Община Мизия. Резултатите от събеседването ще бъдат обявени до 26.02.2021г. 

 

VII. Допълнителна информация

Списъците и съобщенията във връзка  с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло, намиращо се на партера в сградата на Общинска администрацияи на интернет страницата на Община Мизия: www.miziabg.com

 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗЗЛД

-ДЕКЛАРАЦИЯ

-ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

                                                                 

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗА ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

 

           Във връзка с получено писмо от Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Враца, относно ниски сутрешни температури, информираме населението на община Мизия за следното:

За 19.01.2021 г. е обявена първа степен (жълт код) за ниски сутрешни температури за област Враца. Очакват се между минус 12° и минус 9° и възможност от заледявания. Предвид даденото предупреждение, гражданите да предприемат необходимите мерки за опазване на живота и имуществото си при настъпилите метеорологични условия.

Община Мизия апелира шофьорите, на които им предстои пътуване да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

                                                                                                  От общинската администрация

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани,

 

Бихме искали да Ви информираме, че Общинска администрация град Мизия предлага нова електронна услуга, която дава възможност на гражданите по електронен път да изпълнят задължението си да заплащат глоби, фишове и наказателни постановления.

Описание на процедурата

 1. 1.Установяване на нарушение
 2. 2.Съставяне на фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство (във фиша е описан начин за заплащане на глобата по електронен път)
 3. 3.Заявителя си създава профил в Системата за сигурно електронно връчване
 4. 4.Изпраща заявление към общината, като в заявлението описва № на фиша
 5. 5.Oбщината получава заявление за електронно заплащане на фиш
 6. 6.Влиза в системата за плащане pay.egov.bg
 7. 7.Нарежда дължимата сума към ЕГН-то на заявителя, като на основание записва № на фиш
 8. 8.Заявителя получава съобщение в системата за еВръчване за дължимо плащане
 9. 9.Заявителят достъпва системата за еПлащане и заплаща задължениетo
 10.  

  Ред и начин на плащане на глоби по електронен път

  Глобите към Община Мизия могат да се заплащат по електронен път, считано от 15.01.2021 г.

  Необходими стъпки за заплащане на глоби и наказателни постановления по електронен път:

  1. 1.Направете профил в Системата за сигурно електронно връчване www.edelivery.egov.bg Профил в Системата се създава с облачен или физически електронен подпис или с ПИК на НОИ;
  2. 2.Достъпвате www.egov.bg, избирате услуга № 9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път;
  3. 3.Попълвате необходимите данни и изпращате заявлението;
  4. 4.В Системата за сигурно електронно връчване ще получите съобщение за дължимо плащане към Община Търговище;
  5. 5.През Системата за сигурно електронно връчване избирате бутон „Плати задължения“
  6. 6.Заплащате задължението по електронен път

   

 

СЪОБЩЕНИЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Уважаеми съграждани,
 
Във връзка с покачване на нивото на река Скът, Ви уведомяваме следното:
 
Критичното ниво на реката е 295 см, в момента нивото е 152 см с трайна тенденция - понижаване. Не се очаква повишаване. 
 
Денонощно се следи нивото на реката, при промяна на ситуацията гражданите ще бъдат уведомени своевременно!
 
❗Апелираме да запазите Вашето спокойствие!
Може да подавате сигнали на Дежурен ОбС на:
0888754578
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 224
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"