Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Documents
Документи
Title Filter 
1 Отчети по ЗЕЕ и ЗЕВИ 384
2 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 1023
3 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 864
4 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 1359
5 Регистри 3769
6 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 3230
7 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 3104
8 Наредби 13646
9 Стратегии и планове 10395
10 Устройствен правилник 9475
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"