Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Documents
Документи
Title Filter 
1 ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИЗИЯ 574
2 Декларация по чл. 12,т.1 във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 456
3 Декларации по чл.12,т.2 във вр.с чл.14 от ЗУПКИ 874
4 Регистри 3266
5 ЗАПОВЕД № РД.11-263/12.05.2016Г. 2743
6 Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Община Мизия 2622
7 Наредби 12833
8 Стратегии и планове 9652
9 Устройствен правилник 8911
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"