Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ Monday, 04 May 2020 269
2 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Monday, 02 March 2020 482
3 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Wednesday, 22 January 2020 610
4 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Tuesday, 10 December 2019 788
5 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Monday, 30 September 2019 759
6 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Tuesday, 09 July 2019 755
7 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Friday, 21 June 2019 808
8 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Tuesday, 07 May 2019 849
9 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Friday, 03 May 2019 766
10 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Friday, 03 May 2019 887
11 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Wednesday, 24 April 2019 837
12 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Tuesday, 23 April 2019 819
13 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Thursday, 11 April 2019 837
14 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Tuesday, 05 March 2019 1177
15 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Thursday, 21 February 2019 1052
16 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Wednesday, 20 February 2019 942
17 СЪОБЩЕНИЕ Wednesday, 20 February 2019 1130
18 ОБЯВЛЕНИЕ Tuesday, 20 November 2018 1332
19 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Monday, 19 November 2018 1462
20 ОБЯВЛЕНИЕ Monday, 19 November 2018 1440
21 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Wednesday, 03 October 2018 1563
22 БЮЛЕТИН НА НАП Tuesday, 02 October 2018 1278
23 Брошура и обява теренни проверки Monday, 17 September 2018 1665
24 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Monday, 13 August 2018 2403
25 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Monday, 06 August 2018 2125
26 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Thursday, 02 August 2018 1970
27 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Friday, 27 April 2018 2454
28 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 23 February 2018 1828
29 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Friday, 12 January 2018 2622
30 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Thursday, 26 October 2017 2999
31 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Thursday, 27 April 2017 5242
32 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 24 February 2017 6501
33 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Friday, 24 February 2017 6716
34 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Friday, 10 February 2017 6625
35 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Wednesday, 02 November 2016 4418
36 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Wednesday, 26 October 2016 4235
37 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Monday, 08 August 2016 4638
38 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Friday, 24 June 2016 4716
39 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Friday, 24 June 2016 4862
40 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 4493
41 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 4993
42 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Thursday, 23 June 2016 5127
43 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Thursday, 23 June 2016 4997
44 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Monday, 22 February 2016 9624
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"