Община Мизия

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:
BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 Брошура и обява теренни проверки Monday, 17 September 2018 22
2 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Monday, 13 August 2018 262
3 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Monday, 06 August 2018 260
4 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Thursday, 02 August 2018 259
5 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Friday, 27 April 2018 597
6 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 23 February 2018 512
7 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Friday, 12 January 2018 902
8 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Thursday, 26 October 2017 1292
9 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Thursday, 27 April 2017 2029
10 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 24 February 2017 4549
11 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Friday, 24 February 2017 4527
12 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Friday, 10 February 2017 4294
13 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Wednesday, 02 November 2016 2890
14 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Wednesday, 26 October 2016 2688
15 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Monday, 08 August 2016 3236
16 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Friday, 24 June 2016 3372
17 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Friday, 24 June 2016 3416
18 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 3257
19 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 3346
20 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Thursday, 23 June 2016 3297
21 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Thursday, 23 June 2016 3692
22 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Monday, 22 February 2016 7782
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"