ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Общинска собственост и земеделие
Общинска собственост

Банкова сметка за плащане наем – земеделска земя – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444200, BIC: UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

 

Банкова сметка за плащане - наем – имущество (помещения) – общинска собственост:

BG26UBBS88888412135100, § 444100, BIC UBBSBGSF
при банка: "ОББ" АД, клон Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Споразумение за създаване на масиви за ползване по чл. 37в, ал. 2 и ал. 10 от ЗСПЗЗ 

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия 

 

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на полски пътища – ОПФ, съгласно Заповеди на кмета на община Мизия, за 2019/2020стоп. год. по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ:

 BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия

 

БАНКОВА СМЕТКА ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ ПО ТЪРГОВЕ :

BG68UBBS88883312134401, BIC:UBBS BGSF

БАНКОВА СМЕТКА за плащане – ползване на земеделска земя – ОПФ /т.н. «бели петна»/, съгласно Заповеди на Директора на ОД «Земеделие», Враца, по чл.37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ:

 

BG 26UBBS88888412135100, BICUBBSBGSF 

код за вид плащане: 446500

при банка: “ОББ” АД, офис Мизия
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 Заповеди по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища Thursday, 07 January 2021 225
2 Заповеди за одобряване масиви за ползване по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стоп. 2020/2021год. Thursday, 08 October 2020 497
3 ГРАФИК - СРЕЩИ чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Friday, 21 August 2020 838
4 ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩА Monday, 10 August 2020 983
5 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ Monday, 04 May 2020 804
6 ОБЯВА И СПИСЪК НА ПАСИЩА Monday, 02 March 2020 1015
7 ЗАПОВЕД № РД.49-438 ОТ 30,12,2019Г. Wednesday, 22 January 2020 1121
8 На основание чл.37, ал.16 от ЗСПЗЗ, Заповеди за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 год. Tuesday, 10 December 2019 1387
9 ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2019-2020 СТОПАНСКА ГОДИНА Monday, 30 September 2019 1362
10 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД Tuesday, 09 July 2019 1238
11 ЗАПОВЕД № РД.11-246 от 14.06.2019г. Friday, 21 June 2019 1294
12 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Tuesday, 07 May 2019 1341
13 СПИСЪК на земеделски земи от ОПФ в Община Мизия, които се отдават под наем, през 2019г Friday, 03 May 2019 1268
14 ЗАПОВЕД № РД.11-145/02.05.2019г. Friday, 03 May 2019 1377
15 Заповед № РД.11.138 от 24.04.2019г. Wednesday, 24 April 2019 1318
16 ЗАПОВЕД № РД.11-132/22.04.2019г. Tuesday, 23 April 2019 1311
17 ЗАПОВЕД № РД.11- 49 / 20.02.2019г. Thursday, 11 April 2019 1326
18 ЗАПОВЕД № РД 49-7 Tuesday, 05 March 2019 1713
19 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2019г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020г. Thursday, 21 February 2019 1566
20 ЗАПОВЕД № РД.11-49/20.02.2019г. Wednesday, 20 February 2019 1491
21 СЪОБЩЕНИЕ Wednesday, 20 February 2019 1691
22 ОБЯВЛЕНИЕ Tuesday, 20 November 2018 1998
23 ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Monday, 19 November 2018 2161
24 ОБЯВЛЕНИЕ Monday, 19 November 2018 1926
25 Заповеди за разпределяне на масиви за ползване за стопанската 2018/2019 год. Wednesday, 03 October 2018 2104
26 БЮЛЕТИН НА НАП Tuesday, 02 October 2018 1800
27 Брошура и обява теренни проверки Monday, 17 September 2018 2221
28 Указания по прилагане на чл. 36б и чл. 37в от ЗСПЗЗ Monday, 13 August 2018 3063
29 Обява в изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ Monday, 06 August 2018 2726
30 Обяза за изготвени регистри по чл. 72 от ППЗСПЗЗ Thursday, 02 August 2018 2533
31 Протокол зa разпределение на пасища, мери и ливади Friday, 27 April 2018 3158
32 СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 23 February 2018 2403
33 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА Friday, 12 January 2018 3235
34 ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ВРАЦА Thursday, 26 October 2017 3593
35 ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА МЕРИ И ЛИВАДИ Thursday, 27 April 2017 6250
36 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ - 2017г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Friday, 24 February 2017 7577
37 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади в Община Мизия Friday, 24 February 2017 7966
38 Съобщение за срокове за регистриране на правно основание за ползването на земеделски земи и подаване на декларации и заявления от земеделски стопани за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, пасища и мери. Friday, 10 February 2017 7531
39 ЗАПОВЕДИ МИЗИЯ за Процедури по чл. 37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година Wednesday, 02 November 2016 4978
40 На вниманието на ползвателите на земеделски земи от ОПФ, попадащи в масиви за ползване за стоп. 2016/2017г. /т.н.бели петна/ Wednesday, 26 October 2016 4853
41 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ Monday, 08 August 2016 5242
42 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2015-2019 Friday, 24 June 2016 5299
43 ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА Friday, 24 June 2016 5492
44 Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади и задължения на ползвателите за отглеждане на пасищни животни, и подържането им в добро биологично състояние Приложение № 3 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 5156
45 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАШАТА ПО ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА МИЗИЯ приложение № 2 към Решение на ОбС № 44/26.02.2016г. Friday, 24 June 2016 5660
46 РЕГИСТЪР на извършени разпоредителни сделки по реда на ЗОС с имоти частна общинска собственост 2016 г. Thursday, 23 June 2016 5854
47 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ 2016 Thursday, 23 June 2016 5691
48 СПИСЪК НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С НТП „ПАСИЩА, МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕ ГР. МИЗИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА ОПФ -2016г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ТЕХНИ СДРУЖЕНИЯ Monday, 22 February 2016 10452
 
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"