Личните асистенти в Община Мизия преминаха поддържащо обучение

Петък, 30 Октомври 2015 00:00
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

В изпълнение на Дейност 4 - Обучение на личните асистенти Община Мизия в партньорство с Дирекция „Социално подпомагане" – гр.Оряхово, организира и проведе  поддържащо обучение на 52 броя лични асистенти по проекта:

Обучението се проведе в периода 28.10.2015 - 29.10.2015 г, в Общински клуб - град Мизия. Асистентите бяха разделени на две групи по 26 човека, които преминаха 4 часово обучение с лектор г-жа Мария Христова - експерт от Дирекция "Социално подпомагане"  гр.Оряхово 

Цели на обучението :
• Да се формират професионални компетентности на кандидатите за лични асистенти , като им се предложат по – общи теоретични познания за социалните услуги я общността и за методите на тяхното приложение в пряката работа с лица в неравностойно социално положение ;
• Да се подобри качеството и разнообразието на социалната услуга „Личен асистент"


Специфични цели на обучението:
• Лицата, одобрени за лични асистенти по проекта , да получат знания, необходими за удовлетворяване на основните потребности на хората с трайни увреждания – ползватели на услугата „Личен асистент" по проекта;
• Да се повиши компетентността на кандидатите за лични асистенти, свързана с изготвянето и изпълнението на индивидуални планове на потребителите на услугата „Личен асистент".

Постигнати резултати :
• Обучените  лични асистенти притежават знания за качествено и ефективно предоставяне на социални услуги, в съответствие с действащата нормативна уредба и прилагане на добри практики.