Информация за изпълнение на проект "Нови възможности за грижа" Община Мизия

Четвъртък, 27 Август 2015 00:00
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Проект „Нови възможности за грижа"

На 24.03.2015 г. Община Мизия като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент»
По проекта в община Мизия са назначени 53 броя лични асистенти, които обгрижват 53 броя потребители на услугата за срок от 10 месеца (до 29.02.2016г.) с общ месечен бюджет от 4560 часа.

Дейностите по проекта включват:
1. Организация и управление на проекта;
2. Подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата
3. Кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти
4. Обучение на личните асистенти
5. Предоставяне на социалната услуга „личен асистент" и осигуряване на достъп до здравни услуги
6. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. Контрол на качеството на услугата
7. Информиране и публичност