ВАЖНО НАБИРАНЕ НА ЗЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

Вторник, 24 Март 2015 14:41
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 О Б Я В А

На 18.03.2015 г. между Министерството на труда и социалната политика, в качеството му на управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", и АСП (в качеството й на конкретен бенефициент), беше сключен договор, с който стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа". Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са:
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица

Заявления по първия етап на проекта могат да се подават в периода 27.03.2015 – 09.04.2015 г. в сградата на общинска администрация Мизия, стая 102.
За допълнителна информация тел. 09161/23-15, вътрешен 122 – София Осман – технически сътрудник по проекта.