ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОДИТЕН ДОКЛАД 31.12.2017 Г.

Monday, 27 August 2018 14:23 Община Мизия - БЮДЖЕТ
Print
There are no translations available.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ОДИТЕН ДОКЛАД 31.12.2017 Г. 

 

Attachments:
Download this file (Баланс на Община Мизия към 31.12.2017 г..pdf)Баланс на Община Мизия към 31.12.2017 г..pdf[ ]
Download this file (Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства на Общин)Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства на Общин[ ]
Download this file (Отчет за приходите и разходите на Община Мизия към 31.12.2017 г..pdf)Отчет за приходите и разходите на Община Мизия към 31.12.2017 г..pdf[ ]
Download this file (Одитен доклад на Сметна палата за КФО на Община Мизия за 2017 г..pdf)Одитен доклад на Сметна палата за КФО на Община Мизия за 2017 г..pdf[ ]
Download this file (B3_2017_4_5608.xls)Годишен отчет за касово изпълниние на бюджета към 31.12.2017г.[11.05.2018г. 14:30]