Изпълнение на спешни и неотложни аварийно- възстановителни работи на обект "Ремонтни работи за общежитие- детски комплекс" гр. Мизия за временно настаняване на пострадали и останали без жилища граждани, в резултат на наводнението № 00157-2014-0005

Община Мизия - СНАВР
Print
There are no translations available.

Преписката е под № 00157-2014-0005 в регистъра на АОП

Attachments:
Download this file (Договор.pdf)Договор[ ]
Download this file (Доклад от проведено договаряне.pdf)Доклад от проведено договаряне[ ]
Download this file (Информация за изпълнен договор.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]
Download this file (Плащания.pdf)Плащания[ ]
Download this file (Покана.pdf)Покана[ ]
Download this file (Протокол от проведено договаряне.pdf)Протокол от проведено договаряне[ ]
Download this file (Решение за определяне на изпълнител.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]
Download this file (Становище на АОП.pdf)Становище на АОП[ ]
Download this file (Техническа експертиза.pdf)Техническа експертиза[ ]