Изпълнение на дейности по дезинфекционни и деакаризационни обработки в засегнатите от наводнението райони в Община Мизия” преписка в регистъра на АОП № 00157-2014-0003

Община Мизия - СНАВР
Печат

............

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Договор.pdf)Договор[ ]
Изтегли файла (Доклад от проведено договаряне.pdf)Доклад от проведено договаряне[ ]
Изтегли файла (Заповед за комисия.pdf)Заповед за комисия[ ]
Изтегли файла (Информация за изпълнението на договора.pdf)Информация за изпълнението на договора[ ]
Изтегли файла (Плащания.pdf)Плащания[ ]
Изтегли файла (Протокол от проведено договаряне.pdf)Протокол от проведено договаряне[ ]
Изтегли файла (Решение за определяне на изпълнител.pdf)Решение за определяне на изпълнител[ ]
Изтегли файла (Решение за откриване на процедура на договаряне.pdf)Решение за откриване на процедура на договаряне[ ]
Изтегли файла (Становище на АОП.pdf)Становище на АОП[ ]
Изтегли файла (785_Покана.pdf)Покана[ ]