СЪОЩЕНИЯ

Четвъртък, 03 Април 2014 08:16
Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 

..............................................................................................................................................................................

Мерки за пожарна безопасност на местата за гласуване в изборните секции

..............................................................................................................................................................................

РЕШЕНИЕ
№ 56-ЕП
Враца, 16.05.2014

ОТНОСНО: мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 год. в Област Враца.

на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, вр. чл. 234 от Изборния кодекс, Заповед № 214/08.05.2014 год. на кмета на община Борован, Заповед № 215/10.05.2014 год. на Кмета на община Бяла Слатина, Заповед № 719/09.05.2014 год., допълнена със Заповед № 739/13.05.2014 г.на кмета на община Враца, Заповед № 192/10.05.2014 год. на Кмета на община Козолодуй, Заповед № 249/09.05.2014 г. на Кмета на община Криводол, Заповед № 329/08.05.2014 год., допълнена със Заповед № 351/13.05.2014 г. на Кмета на община Мездра, Заповед № РД.11-130/07.05.2014 год., допълнена със Заповед № РД.11-135/09.05.2014 г. на Кмета на община Мизия, Заповед № З-218/09.05.2014 год. на Кмета на община Оряхово, Заповед № 582/08.5.2014 год. на Кмета на община Роман, Заповед № РД-238/08.05.2014 год. на Кмета на община Хайредин,
Районна избирателна комисия в Шести район - Врачански
Р Е Ш И:
Утвърждава предложените от Кмета на община Борован, Кмета на община Бяла Слатина, Кмета на община Враца, кмета на община Козлодуй, Кмета на община Криводол, Кмета на община Мездра, Кмета на община Мизия, Кмета на община Оряхово,Кмета на община Роман, Кмета на община Хайредин, мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 год. в съответната община.
Възлага на кметовете на общините на територията на област Враца да обявят по подходящ начин утвърдените мерки - на обществени места, достъпни за жителите, чрез средствата за масова информация, на интернет-страниците на администрациите.

Приложение: списък с утвърдени мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 год. в Област Враца.

Мерки, позволяващи на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 год. в община Мизия, Област Враца.

Определят се като достъпни за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването следните секции:
За гр.Мизия СИК № 06 2800 003, ОУ "Цанко Церковски" с тел.:09161 / 23-05
За с.Сараево СИК № 06 2800 005, Кметството с тел.: 09161/89-00; 0882924815
За с.Войводово СИК № 06 2800 006, Дневен център за деца с тел.: 0973/50109; 0884902715
За с.Крушовица СИК № 06 2800 007,ОДЗ"Здравец" с тел.: 09164/23-84
За с.Софрониево СИК № 06 2800 010, Клуб на пенсионера с тел.: 0885052377
с.Липница СИК № 06 2800 011, ОУ"Хр.Ботев" с тел.: 09167/23-22.

За помощ и съдействие в изборния ден гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се обръщат към общинска администрация – Мизия ул."Г.Димитров"№ 25-27, тел.09161/ 20-12 или 0885 317559.

..............................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Мизия съобщава, че обучението на секционните избирателни комисии за предстоящите избори за Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. ще се проведе от Районна избирателна комисия -гр.Враца на 20.05.2014 г./вторник/ от 12.00 часа в Общински клуб-гр.Мизия.
Моля, ръководствата на политическите сили да осигурят присъствието на членовете на СИК. Присъствието на Председателя, Заместник-председателя и Секретаря на секционната комисия е задължително.
Моля, ръководствата на политическите сили да осигурят присъствието на членовете на СИК. Присъствието на Председателите, Заместник-председателите и Секретарите на СИК е задължително.
От селата ще има осигурен транспорт, от пред кметствата, както следва:
-11.00 часа – с.Софрониево;
-11.15 часа – с.Липница;
-11.30 часа – с.Крушовица;
-11.40 часа – с.Войводово;
- 11.50 часа – с.Сараево
Връщане – 17.00 ч. /пред Общински клуб –Мизия /.

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

..............................................................................................................................................................................

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, сигнали до Районна прокуратура гр. Оряхово, свързани с нарушения на изборните и политически права на гражданите могат да се подават, както в деловодството на Районна прокуратура гр.Оряхово, така и на следните телефони и електронен адрес:

За контакти:
тел: 09171/3125 – Административен ръководител – Районен прокурор
тел. и факс: 09171/3137 – деловодство
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

..............................................................................................................................................................................

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ГР.ВРАЦА

ОТНОСНО: Предприети мерки на територията на Община Мизия позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРНИШКИ,
В изпълнение на възложените ни с чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс / ИК / задължения по организационно-техническата подготовка за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и Решение №273-ЕП от 03.05.2014 г.на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам за предприетите от страна на общинска администрация - Мизия мерки, позволяващи на избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението да се придвижват и да гласуват в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г..както следва:
• Избирателните секции в Община Мизия са разположени на първите етажи на сградите използвани за тази цел ;

• Със Заповед № РД.11-130/07.05.2014 г.на Кмета на Община Мизия. допълнена със Заповед № РД.11-135/09.05.2014 г.са определени избирателни секции за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението;

• В изпълнение на чл.Ю, ал.2 от ИК и Решение №273-ЕП от 03.05.2014 г.на Централната избирателна комисия, пред изборните помещения ще бъдат поставени табели и други обозначителни знаци, съгласно Приложение № 1 от решението;

• В секциите определени за гласуване на хора с увреждания на опорно- двигателния
апарат или зрението ще бъдат изградени временни рампи съгласно Приложение № 2 от Решение №273-ЕП от 03.05.2014 г.на Централната избирателна комисия,;
• Изборните помещения / кабините за гласуване / са пригодени за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, съгласно чл.218 от ИК и т.16 от горепосоченото решение на ЦИК;
• В дена на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014. гласоподавателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, могат да се обръщат за помощ и съдействие към Общинска администрация -гр.Мизия, ул.'Т.Димитров"№25-27, тел.09161/20-12 или 0885317559 от 06.30 часа до приключване на изборния ден;
• Специализиран автомобил ще обслужва хората с проблеми на опорно - двигателния апарат или зрението, след обаждане на горепосочените телефони в Община Мизия -Реаномобил "Мерцедес 312 Д-Бенц" Вр.55-11 АР ;

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ: /П/
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

..............................................................................................................................................................................

СПРАВКА по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за членове на Европейския парламент от Република България

..............................................................................................................................................................................

РЕШЕНИЕ № 13-ЕП/14.04.2014г. на РИК относно разпределение на членовете на СИК съобразно т. 13 от Решение № 97-ЕП/08.04.2014г. на ЦИК

..............................................................................................................................................................................

 

 

 ПОКАНА

ДО
ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ГЕРБ"
„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ"ДПС"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "АТАКА"
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НДСВ"
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91,ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 97-ЕП/08.04.2014 г.на Централната избирателна комисия ,Ви каня на 17.04.2014г. /четвъртък /от 16.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет –гр.Мизия / І – ви етаж в сградата на общинска администрация – Мизия /за провеждане на консултации относно определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК / на територията на Община Мизия за произвеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
При консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага,
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.03.2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

ПРИЛОЖЕНИЕ : 1.Решение № 97- ЕП/08.04.2014 г.на ЦИК
2. Методика за определяне съставите на СИК
3. Решение № 11-ЕП / 11.04.2014 г. на РИК – Враца

КМЕТ НА
ОБЩИНА МИЗИЯ:
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ

Секретар:Д.Лехчевска

Решение № 97-ЕП на ЦИК/ 08.04.2014

МЕТОДИКА за определяне съставите на СИК на територията на общината

Решение № 11- ЕП на РИК/11.04.2014

............................................................................................................................................................................

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящите на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, общинска администрация –Мизия уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметовете на кметства ,както следва:

1.Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България - не по-късно от 40 дни преди изборния ден-14.04.2014г. /Приложение 13 /

2.Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК не по-късно от 20 дни преди изборния ден-04.05.2014г. /Приложение 19/. Заявлението се подава до Общинска администрация гр.Мизия и кметствата в съставните села ,като се прилага копие от документ издаден от ТЕЛК/НЕЛК/.

3.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /10.05.2014г. /Приложение 16/

4.Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на:
1. кандидатите за съответния вид избор;
2. членовете на Централната избирателна комисия;
3. членовете на районните и общинските избирателни комисии;
4. наблюдателите.
Краен срок за подаване на заявлението - 10.05.2014 година. /Приложение21/

5. Подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък- не по-късно от 7 дни преди изборния ден /17.05.2014 г. /Приложение 11/

6.Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник-не по –късно от 7 дни преди изборния ден / 17.05.2014 г./ /Приложение 12/

7.В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава - членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството-23.05.2014г. /Приложение 14/

Заявленията се подават в Община Мизия, „Център за информация и услуги на гражданите",етаж I, и в съответните кметства .

За информация тел: 09161 / 23-15

                                           ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -МИЗИЯ

..............................................................................................................................................................................