ЗАПОВЕД № РД.11- 67 / 03.02.2016г.

Понеделник, 15 Февруари 2016 16:45
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите

ЗАБРАНЯВАМ

Пашата на селскостопански животни в следните горски територии:

 

№ по ред

Землище

Местност

Отдел

Подотдел

   дка

1.

с. Софрониево

Локвите

29

«р»

     14

2.

с. Софрониево

Край Огоста

29

«4»

     20

3.

с. Крушовица

Бъзовишки дол

33

«ж»

     1

4.

с. Крушовица

Пешлейски геран

33

«к»

     7

 

 

 

 

 

Общо: 42

Заповедта да бъде публикувана на сайта на община Мизия, както и да бъде поставена на видно място в сградите на общинска администрация – гр. Мизия и кметства с.Крушовица и   с. Софрониево, в 3-дневен срок от нейното издаване.        

                      

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по заповедта възлагам на Директор ДирекцияУТИСХД- Филка Лазарова.

 

 

                                                                                КМЕТ НА

                                                                                  ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                                                                                          Д-Р В.КРУШОВЕНСКИ