Доставка на дизелово гориво за отопление на ОУ „Цанко Церковски”, град Мизия за календарната 2016 в размер на 30 000 литра

Четвъртък, 07 Януари 2016 14:46 Община Мизия - Профил на купувача
Печат

.ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Протокол.pdf)ПРОТОКОЛ № 1 /19.01.2016[ ]
Изтегли файла (заповед.pdf)ЗАПОВЕД[ ]
Изтегли файла (договор.pdf)ДОГОВОР[ ]