ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СМР НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА”, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ”А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ID № 9046635/09.10.2015

Петък, 09 Октомври 2015 14:48 Община Мизия - Профил на купувача
Печат

......

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Документация четвъртокласна.doc)ДОКУМЕНТАЦИЯ[ ]
Изтегли файла (Документация ЧПМ.pdf)ДОКУМЕНТАЦИЯ /PDF/[ ]
Изтегли файла (публична покана.pdf)ПУБЛИЧНА ПОКАНА[ ]
Изтегли файла (ПРОТОКОЛ.pdf)protokol ot komisiq[ ]
Изтегли файла (договор  за СМР.pdf)ДОГОВОР[ ]
Изтегли файла (Информация за изпълнен договор.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]
Изтегли файла (Информация за плащане по договор.pdf)Информация за плащане по договор[ ]