2018-12: Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционен проект "Изпълнение на спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия...

Четвъртък, 02 Август 2018 15:32
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

2018-12: Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Оценка на съответствието на инвестиционен проект "Изпълнение на спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли 2018 г." и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строежа"

 

 Образци
 
 
 
Прикачени файлове:
Изтегли файла (Решение за откриване на процедура.pdf)Решение за откриване на процедура [02.08.2018г. 16:34]
Изтегли файла (Покана (1).pdf)Покана [02.08.2018г. 16:35]
Изтегли файла (Техническа експертиза.pdf)Техническа експертиза [02.08.2018г. 16:36]
Изтегли файла (Техническа спецификация (2).pdf)Техническа спецификация [02.08.2018г. 16:37]
Изтегли файла (1. Решение № РД.11-359 от 09.08.2018 г..pdf)Решение № РД.11-359 от 09.08.2018г, [09.08.2018г. 16.26]
Изтегли файла (2. Протокол.pdf)Протокол [09.08.2018г. 16.27]
Изтегли файла (3. Доклад.pdf)Доклад [09.08.2018г. 16.30]
Изтегли файла (Обявление за възложина поръчка.pdf)Обявление за възложина поръчка.pdf [ ]
Изтегли файла (Договор с приложения.pdf)Договор с приложения [ ]