РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА МИЗИЯ

Сряда, 16 Януари 2019 14:01 Община Мизия - Обслужване на граждани
Печат
РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО  ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА МИЗИЯ

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община град Мизия, и форматите, в които е достъпна

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (регистър ЗДОИ.xls)регистър ЗДОИ.xls[ ]