Състав

Неделя, 25 Април 2010 11:25
Печат
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
 

Общински съветници Мандат 2015- 2019г.

1.Борислав Христов Тоев- МК „НДСВ и РБ"
2.Валя Теодосиева Берчева - ПП „ГЕРБ":
3.Галя Венкова Ангелова- ПП „ГЕРБ":
4.Евгени Славчев Николов- МК „НДСВ и РБ"
5.Иван Петков Даков- ПП „БСП"
6.Иво Тодоров Иванов - „БДЦ"
7.Йорданка Цветкова Бадикова - МК „НДСВ и РБ"
8.Лидия Костова Методиева - МК „НДСВ и РБ"
9.Страшимир Симеонов Страшимиров- МК „НДСВ и РБ"
10.Сашка Димитрова Началнишка- ПП „БСП
11.Стоянчо Величков Радойски- „БДЦ"
12.Теменужка Маринова Желязкова - ПП „ ВМРО"
13.Цветан Василев Петров- ПП „ГЕРБ":