Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните

Неделя, 25 Април 2010 11:48
Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

1. Организационно състояние на местната комисия.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните има законосъобразен характер - в съответствие с чл.6 от ЗБППМН. МК  функционира на основание Заповед № 177/ 27.03.2009г. на кмета на Община Мизия. В нейния състав са включени 10 членове - представители на общинската администрация, Главен специалист “ Образование”, директори на училища, педагози, социален работник, представител на полицията.   Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. Председател на комисията е Зам.-кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от петчленно Оперативно Бюро. Провеждат се през годината пет заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.
МКБППМН осъществява и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, създава помощни органи, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Секретар на МКБППМН – Даниела Пожарашка

Телефон за връзка: 09161 / 23-15 вътр.123

ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ НА МКБППМН:

Участия в Коледен  общински  празник -  украса на коледна елха, изложба-базар  от сурвачки, коледни венци и сувенири изработени от децата