Център за социална интеграция

Понеделник, 19 Април 2010 20:22
Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
     Създава се по проект "Промяна на политиката и практиките на общините в обслужването на възрастни и хора с увреждания" на Националното сдружение на общините на Република България, финансиран по Програма ФАР-АКСЕС 2000 на Европейския съюз. Проектът е на стойност 10 000 лв. и се реализира 2003 г. Чрез този проект като пилотна, община Мизия съдейства за активното включване на възрастните и хората с увреждания в процеса на провеждане на адекватна общинска политика и за промяна на общинските практики в работата с хората от целевите групи.
     ЦСУ предоставя административни, информационни и консултантски услуги, които осигуряват социалната интеграция на възрастните и на хората с увреждания. Чрез този център общината им осигури възможност да живеят достойно и сигурно, получавайки необходимата обществена подкрепа. Изгради се мрежа от услуги във всички селища на общината. От м.януари 2004 г. ЦСУ е структурно звено в общинската администрация - общината осигури линейка и нейната издръжка за обслужване на крайно нуждаещите се граждани.