Здравеопазване

Понеделник, 19 Април 2010 20:09
Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

     Динамичността, с която се извършват промените налага бързо и навреме да се реагира на всички промени засягащи социалния статус и медицинското обслужване на населението в общината Мизия.

     Здравното осигуряване на населението от Община Мизия се обезпечава съгласно нормативните документи, определящи здравната реформа в цялата страна.
На населението от общината бе дадена възможност за свободен избор на общопрактикуващ лекар и стоматолог. По данни от Районен център по здравеопазване - гр. Враца (РЦЗ), на територията на Община Мизия функционират, както следва:

     Всички определени в общината медицински практики са заети от лекари, като за тези които покриват две населени места за оказване на 24 часова медицинска помощ са предвидени сключване на договори с медицински фелдшери.
     Специализираната медицинска помощ на територята на общината се осигурява от лекари от МБАЛ, гр. Оряхово с призната специалност в съответната медицинска област.
     Извънболничната помощ след 01.07.2000г. се финансира от Национална здравно осигурителна каса (НЗОК).
     Тенденцията в общината е търсенето на специалисти и от други специалности с цел разширяване на специализираната помощ.
     Болничната помощ в общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Оряхово и Многопрофилна болница за активно лечение- гр. Козлодуй.