Деня на Българската община -12 октомври

Петък, 10 Октомври 2014 10:53 Община Мизия - Новини
Печат

ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ДО КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
ОБЩИНА МИЗИЯ

УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приемете моите най-искрени поздравления и благопожелания по повод Деня на Българската община -12 октомври.
Уважаеми служители и работници в Общинска администрация и помощните звена, за мен е чест и удоволствие в днешният празничен ден да Ви благодаря за това, че в дните и месеците след сполетялото ни бедствие на 2 август, дадохте всичко от себе си, че бяхте денонощно на своя пост, помагайки на хората от наводнените райони, че работите честно и всеотдайно в интерес на гражданите.
Искам да поздравя общинските съветници за ползотворната ни съвместна дейност в името на доброто на община Мизия и всички мои колеги, кметове и служители в кметствата, с пожелание да отстояват интересите на своите съграждани.
Вярвам, че заедно ще продължаваме да решаваме проблемите и ще работим отговорно, за да утвърждаваме принципите на местното самоуправление.
От сърце пожелавам на всички здраве и лично щастие, воля и сили , за да са успешни всички добри начинания!

Честит празник!

12 октомври 2014 г.

гр.Мизия

С уважение,
 КМЕТ НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Д-Р ВИОЛИН КРУШОВЕНСКИ