ОБЩИНА МИЗИЯ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Валерия Цурова

Гл. експерт "Европейски програми и проекти и социални дейности"


Telephone:
09161/23-15 вътр. 120
Banner
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"