Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Венцислава Маринова Първанова

Гл.експерт "Икономическо развитие, Европейски програми и проекти, Международно сътрудничество и Обществени поръчки"


Телефон:
09161/23-15 вътр. 109
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"