Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Ваня Алексиева Лазарова

Спец. "Кадастър и деловодство"


Телефон:
09161/23-15 вътр. 110
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"