Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Боряна Иванова Цветкова

Гл.спец."Административно обслужване на населението"


Телефон:
09161/23-15; 24-49 вътр. 111; 118
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"