Община Мизия

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Росица Георгиева Ценкинска

Гл. спец. "Човешки ресурси"


Телефон:
09161/23-15 вътр. 108
Банер
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"